INELSEV Group a.s.

Akciová společnost INELSEV Group a.s. je mateřskou společností společenství INELSEV, ve kterém zastává roli ovládající společnosti.

Samotná mateřská společnost INELSEV Group a.s. se omezuje na poskytování odborných služeb dceřiným společnostem v oblastech účetnictví, personalistiky, financování, marketingu, propagace a pronájmu majetku. Představenstvo mateřské společnosti pak reprezentuje v nezbytných případech celé společenství.

Celé společenství se převážné orientuje na poskytování služeb v oborech elektro a automatizace, dále pak na inženýrskou a dodavatelskou činnost. Jednotlivé dceřiné společnosti se vzájemně doplňují a všechny firmy podle potřeby mohou společně vystupovat jako jeden celek. V takových případech za všechny společnosti smluvní vztah za společenství zpravidla uzavírá společnost INELSEV s.r.o.

Společenství INELSEV odvozuje svou personální a majetkovou kontinuitu z útvarů údržby bývalé společnosti CHEMOPETROL a.s. (nyní UNIPETROL RPA s.r.o.), které vznikly již v roce 1945. Jednalo se o útvar elektroúdržby (později známý jako CHEMOPETROL ELSEV s.r.o.) a útvar měření a regulace (CHEMOPETROL OKMP s.r.o.). Od roku 2001, kdy došlo k propojení, obě společnosti vystupují společně a postupně převzaly obchodní známku INELSEV. Pozdější akvizice směřují k rozšíření působností do dalších regionů České republiky.
areál INELSEV Group a.s.
 

INELSEV Group a.s.

 
 

INTEGROVANÝ


SYSTÉM

ŘÍZENÍ

PARTNERSKÁ


SPOLUPRÁCE

SE ŠKOLAMI

OTEVŘENÁ


FIREMNÍ

KULTURA
All rights reserved. © Copyright by INELSEV